Regulamin konkursu „Wytypuj wynik meczu”

Wytypuj wynik meczu Polpharma Starogard Gdański – Arged BMSLam Stal Ostrów Wlkp. i wygraj bon podarunkowy o wartości 200 złotych ufundowany prze Vintage – Salon Mody Męskiej w Starogardzie Gdańskim. Zwycięża osoba, która jako pierwsza wytypuje dokładny wynik lub będzie najbliżej poprawnego rezultatu! Typujemy do czwartku do godz. 17.30!

REGULAMIN KONKURSU “Wytypuj wynik meczu”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu jest firma SKS Sportowa S.A.  z siedzibą w  Starogardzie Gdańskim, ul. Rynek 36, 83-200 Starogard Gdański

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage’u facebook’owym SKS Sportowa S.A  https://www.facebook.com/PolpharmaStarogard / w dniach od 6.09.20 od godziny 20:30 do 10.09.20 r. do godziny 17:30.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, która jest fanem strony Polpharmy Starogard Gdański.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków:

a) poprawne wytypowanie wyniku meczu Polpharma Starogard Gdański – Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp., który odbędzie się 10 września 2020  r.

3. Komentarze edytowane nie biorą udziału w konkursie.

4. Komentarze zamieszczone po godzinie 17:30 w dniu 10.09.20 r., nie biorą udziału w konkursie.

6. W przypadku braku dokładnej odpowiedzi, nagrodzony zostanie komentarz, w którym zostanie podany wynik najbliżej poprawnego.

7. W przypadku kilku poprawnych odpowiedzi, o wygranej decyduje godzina umieszczenia komentarza przez Uczestnika.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest bon podarunkowy o wartości 200 złotych ufundowany przez Salon Mody Męskiej Vintage. Zdobywcę nagrody w konkursie jest osoba, wyłoniona przez Komisję Konkursową, która w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu facebook-owym: https://www.facebook.com/PolpharmaBasketball/ zamieści wpis, zawierający poprawnie wytypowany wynik.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej poprzez komentarz pod postem konkursowym na najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na fanpage’u facebook’owym SKS Sportowa S.A.